Akmenės rajono paramos šeimai centras

Susitikimas su socialinių paslaugų draugijos specialistais

2021 m. rugsėjo 16 d popietę Akmenės raj. paramos šeimai centro Naujosios Akmenės padalinio socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis, lankėsi LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos Šiaulių padalinyje.

Siekiant gilinti profesines žinias, bendradarbiauta su socialines paslaugas teikiančiais specialistais, susipažinta su kitos institucijos specialistų darbo pobūdžiu, dalintasi darbo patirtimi.  Susitikimo metu aptartos šeimose kylančios krizinės situacijos, socialiniame darbe iškylantys sunkumai, tarp institucinio bendradarbiavimo ypatumai, pasidalinta gerąja patirtimi kaip efektyviai užtikrinti optimaliausią pagalbą socialinę riziką patiriantiems asmenims.

Bendradarbiavimas tarp institucijų ir specialistų, siekiant bendro tikslo, padeda geriau suvokti socialinę riziką patiriančių šeimų ir jose augančių vaikų poreikius, skatina ieškoti geriausios socialinio darbo strategijos, numatyti ir organizuoti reikalingą socialinę pagalbą.

Skip to content